دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برنامه امتحانات پاياني دبيرستان و پيش دانشگاهي در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-93

 • برنامه امتحانات پاياني در خرداد ماه 93 بدين شرح اعلام مي شود :
  روز تاريخ پايه اول دوم رياضي دوم تجربي دوم انساني
  يکشنبه 93/2/28 ديني هندسه هندسه عربي
  چهارشنبه 93/2/31 شيمي فيزيک فيزيک تاريخ
  شنبه 93/3/3 فيزيک رياضي رياضي اقتصاد
  دوشنبه 93/3/5 زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
  پنج شنبه 93/3/8 زيست شناسي (هماهنگ استاني) آمار زيست شناسي آمار
  يک شنبه 93/3/11 رياضي (هماهنگ کشوري) شيمي شيمي جامعه شناسي
  سه شنبه 93/3/13 ادبيات ادبيات (هماهنگ کشوري) ادبيات (هماهنگ کشوري) ادبيات (هماهنگ کشوري)
  يک شنبه 93/3/18 عربي ديني (هماهنگ استاني) ديني (هماهنگ استاني) ديني (هماهنگ استاني)
  سه شنبه 93/3/20 مطالعات عربي عربي تاريخ ادبيات
  پنج شنبه 93/3/22 زبان انگليسي زبان انگليسي زبان انگليسي زبان انگليسي
  شنبه 93/3/24   جغرافي جغرافي جغرافي