دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

فعاليت هاي بهداشتي زمستان 92 در دبیرستان و پیش دانشگاهی

1 - بررسي کردن نظافت فضاي مدرسه

2 - بررسي نظافت بوفه مدرسه و نظارت بر آن

3 - بررسي علت غيبت دانش آْموزان از نظر ابتلا به بيماري و پيگيري مراحل درمان

4 - پاسخ به بخشنامه هاي ارسالي از طرف اداره آموزش و پرورش

5 - تکميل و ارسال فرم هاي مربوط به بيماريها ( بيماريهاي خاص ، بيماريهاي واگيردار ، پويکلوز و ... )

6 - دعوت از خانم دکتر نجفي براي اندازه گيري فشار خون و شرح حال گيري از دانش آموزان پايه اول دبيرستان

7 - بروز کردن تابلو اعلانات مدرسه در زمينه مطالب بهداشتي در مناسبت هاي مختلف

8 - اندازه گيري قد و وزن دانش آموزان

9 - دعوت از شنوايي سنج جهت معاينه گوش دانش آموزان

10 - مشاوره و راهنمايي دانش آموزان در مسايل بهداشتي