دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برنامه هاي علمي پاييز 92 در دبیرستان و پیش دانشگاهی

1 - ثبت نام المپياد نانو آغاز شد . علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به دفتر دبيرستان مراجعه کنند .

2 - برگزاري امتحانات ميان ترم : امتحانات ميان ترم تمامي پايه هاي تحصيلي از تاريخ 25 آبان ماه شروع شده و تا 13 آذر ماه ادامه خواهد داشت .

3 - برگزاري کلاسهاي فوق برنامه

 • برگزاري کلاس تست رياضي و فيزيک ويژه دانش آموزان ممتاز پايه اول دبيرستان
 • برگزاري کلاس المپياد شيمي ، زيست شناسي و ادبيات ويژه دانش آموزان پايه دوم دبيرستان در رشته هاي رياضي و تجربي و انساني
 • برگزاري کلاسهاي تقويتي رياضي و فيزيک ويژه عموم دانش آموزان پايه اول با هدف ارتقاء سطح علمي آنها.

4 - برگزاري آزمونهاي علمي

 • آزمون علمي محک : ويژه دانش آموزان انجمن نخبگان شهيد چمران که مرحله اول آن روز جمعه 92/9/22 برگزار خواهد شد و به نفرات اول تا سوم جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد .مواد آزمون بدين شرح است .
  پايه
  درس
  محتوا
  اول رياضي فصل 1و2
  فيزيک تا صفحه 38
  شيمي تا صفحه 36
  عربي درس 1 و 2
  دوم رياضي رياضي فصل 1 و 2
  فيزيک تا آخر فصل 2
  شيمي تا صفحه 28
  هندسه تا آخر همنهشتي
  دوم تجربي رياضي فصل 1 و 2
  فيزيک تا آخر فصل 2
  شيمي تا صفحه 28
  زيست شناسي درس 1 و 2 و 3
  دوم انساني عربي درس 1 و 2
  اقتصاد تا پايان مبحث قيمت ثابت و جاري
  زبان فارسي 10 درس اول
  تاريخ از اول تا درس 9
  سوم رياضي حسابان تا سر توابع زوج و فرد
  فيزيک تا سر ميدان
  شيمي تا جايي که تدريس شده
  جبر فصل اول
  سوم تجربي زيست شناسي درس 1 و 2 و 3 و 4
  فيزيک تا آخر فصل 1
  شيمي تا جايي که تدريس شده
  رياضي تا دامنه توابع
  سوم انساني رياضي خاصيت ريشه زوج
  فلسفه و منطق منطق تا پايان درس 4
  عربي تا پايان درس 4
  زبان فارسي تا پايان درس 5
  تاريخ از اول تا پايان درس 10
 • برگزاري کنکور آزمايشي ويژه دانش آموزان پيش دانشگاهي در تاريخ دوشنبه 92/9/26
 • برگزاري آزمون پيشرفت تحصيلي ويژه دانش آموزان پايه اول دبيرستان در تايخ دوشنبه 92/9/26