مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي دانش آموزان برگزيده در مسابقات علمي در سال تحصيلي 92-93

 •      ازدانش آموزان عزيزي که با موفقيتشان در مسابقات باعث دلگرمي و شادابي اولياء محترم و مربيان دلسوز خود شدند ،متشکريم .

     *  فاطمه صديقي منش و زينب زنگنه موفقيت در مرحله اول و دوم مسابقه خوانش گلستان در شهر

     *  سيده نسرين محمدي کسب مقام دوم ناحيه در المپياد زبان

     *  زهرا رستم نژاد دانش آموز سوم انساني قبولي در مرحله اول المپياد ادبي و راهيابي به مرحله کشوري

     *  زينب زنگنه منتخب مسابقات مشاعره در مرحله اول و دوم ناحيه

     *  هانيه شيخي منتخب مسابقات رايانه مرحله اول ناحيه

     *  حديث صحراخيز منتخب مسابقات رايانه مرحله اول ناحيه

     *  سيده نسرين محمدي منتخب مسابقات آزمايشگاهي زيست شناسي مرحله اول ناحيه