دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

اسامي انجمن نخبگان دبيرستان و پيش دانشگاهي در نيم سال دوم سال تحصيلي 93-92 : خرداد 93

 •     

  اسامي نخبگان در هر پايه تحصيلي

 •     پايه اول

       فاطمه يوسفي با معدل 19.93

      مرضيه محمدي با معدل 19.74

      ريحانه منصور آبادي با معدل 19.67

       سميه رحمان نژاد با معدل 19.57

       فاطمه جهرمي با معدل 19.56

      سارا نجفي با معدل 19.48

       آرزو مختاري با معدل 19.28

       سيده سرور موسوي با معدل 19.24

       زهرا مومن زاده با معدل 19.18

      فاطمه دانشور با معدل 19.05

      زهرا ملا با معدل 18.84

      فاطمه پرويزي با معدل 18.84

      آيدا حبيبي زاده با معدل 18.80

       فاطمه طالبي با معدل 18.55

      زهرا بهرامي با معدل 18.40

      ريحانه گلشادي با معدل 18.28

      فاطمه صديقي منش با معدل 18.13

      فائزه ميرزايي با معدل 18.11

 •      پايه دوم

       سمانه مرشدي با معدل 19.81

      زينب زنگنه با معدل 19.80

      عاطفه اسلاملوئيان با معدل 19.57

       مريم عوض جمالي با معدل 19.52

      هانيه ترابي با معدل 19.38

       فاطمه علي آبادي با معدل 19.35

      مرضيه عطاپور با معدل 19.23

       مرضيه منصور آبادي با معدل 19.19

       فائزه آقا با معدل 18.91

      فاطمه شيباني با معدل 18.82

       آي ناز بشاورد با معدل 18.52

       سحر فرامرزي با معدل 18.09

       سيده هانيه خادم با معدل 18.05

 •     پايه سوم

       سيده نسرين محمدي با معدل 19.72

       مينا زارعي با معدل 18.76

      هانيه مرادي با معدل 18.90

       زهرا سادات شريفي با معدل 18.97

       زهرا خالقي با معدل 18.86

       مريم بقايي با معدل 18.17

       فهيمه سرمدي با معدل 18.42

       زهرا رستم نژاد با معدل 18.10

 •     پيش دانشگاهي رشته رياضي

       فاطمه سادات قطميري

       فاطمه سادات موسوي

       مهسا قزل بيگلو

 •     پيش دانشگاهي رشته تجربي

       فاطمه کاظمي

       مينا کرم پور

       حانيه راسخ