دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برنامه کلاسي روز آزمون پيشرفت تحصيلي : 92/9/26


 • به دليل برگزاري آزمون پيشرفت تحصيلي برنامه کلاسي پايه هاي مختلف در روز 26 آذرماه به شرح زير است :

  کلاس
  12:20 - 10:50
  14:20 - 12:50
  اول 1
  ديني
  شيمي
  اول 2
  شيمي
  ديني
  دوم رياضي
  -----
  ادبيات
  دوم تجربي
  -----
  ادبيات
  دوم انساني
  -----
  زبان فارسي
  سوم رياضي
  -----
  حسابان
  سوم تجربي
  -----
  زيست
  سوم انساني
  -----
  زبان فارسي