دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر دبيرستان و پيش دانشگاهي در ترم 2 سال 92-91

 •     پايه اول ( 1 )

       رتبه 1- زينب زنگنه

       رتبه 2- هانيه ترابي

      رتبه 3- آي ناز بشاورد و فاطمه علي آبادي

 •      پايه اول ( 2 )

       رتبه 1- سمانه مرشدي

       رتبه 2- عاطفه اسلاملوئيان

      رتبه 3- مريم عوض جمالي

 •     پايه دوم رياضي

       رتبه 1- مينا زارعي

       رتبه 2- هانيه مرادي

      رتبه 3- فاطمه فرهادي

 •     پايه دوم تجربي

       رتبه 1- سيده نسرين محمدي

       رتبه 2- زهرا خالقي

      رتبه 3- زهرا سادات شريفي

 •     پايه دوم انساني

       رتبه 1- زهرا رستم نژاد

       رتبه 2- زهرا آقا

      رتبه 3- شقايق اوجي

 •     پايه سوم رياضي

       رتبه 1- فاطمه سادات قطميري

       رتبه 2- فاطمه سادات موسوي

      رتبه 3- سيده آيدا سام زرگر

 •     پايه سوم تجربي

       رتبه 1- هانيه راسخ

       رتبه 2- بهار بهرامي

      رتبه 3- سيده زهرا حسيني

 •     پيش دانشگاهي رياضي

       رتبه 1- زهرا اشتياقي وند

       رتبه 2- مهديه اسفندياري

      رتبه 3- حانيه جهانميري

 •     پيش دانشگاهي تجربي

       رتبه 1- زهرا صالحي

       رتبه 2- ريحانه رضواني زاده

      رتبه 3- زهره فرهادي

 •     پيش دانشگاهي انساني

       رتبه 1- عاطفه علي پور

       رتبه 2- زهرا آقايي

      رتبه 3- الهه اخگر