دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر دبيرستان و پيش دانشگاهي در نيم سال دوم سال تحصيلي 93-92 : خرداد 93

 •     نفرات اول تا سوم در کل دبيرستان

       1- فاطمه يوسفي با معدل 19.93

       2- سمانه مرشدي با معدل 19.81

       3- زينب زنگنه با معدل 19.80

 •     

  رتبه هاي برتر در هر پايه تحصيلي

 •     پايه اول ( 1 )

       رتبه 1- فاطمه يوسفي

       رتبه 2- ريحانه منصور آبادي

      رتبه 3- سارا نجفي

 •      پايه اول ( 2 )

       رتبه 1-مرضيه محمدي

       رتبه 2- سميه رحمان نژاد

      رتبه 3- فاطمه جهرمي

 •     پايه دوم رياضي

       رتبه 1- سمانه مرشدي

       رتبه 2- مريم عوض جمالي

      رتبه 3- سيده هانيه خادم

 •     پايه دوم تجربي

       رتبه 1- زينب زنگنه

       رتبه 2- عاطفه اسلاملوئيان

      رتبه 3- هانيه ترابي

 •     پايه دوم انساني

       رتبه 1- فاطمه علي آبادي

       رتبه 2- مرضيه عطاپور

      رتبه 3- فائزه آقا

 •     پايه سوم رياضي

       رتبه 1- هانيه مرادي

       رتبه 2- مينا زارعي

      رتبه 3- زينب صلاح فرد

 •     پايه سوم تجربي

       رتبه 1- سيده نسرين محمدي

       رتبه 2- زهرا سادات شريفي

      رتبه 3- زهرا خالقي

 •     پايه سوم انساني

       رتبه 1- فهيمه سرمدي

       رتبه 2- زهرا رستم نژاد

      رتبه 3- زهرا آقا

 •     پيش دانشگاهي رشته رياضي

       رتبه 1- فاطمه سادات قطميري

       رتبه 2- فاطمه سادات موسوي

      رتبه 3- مهسا قزل بيگلو

 •     پيش دانشگاهي رشته تجربي

       رتبه 1- فاطمه کاظمي

       رتبه 2- مينا کرم پور

      رتبه 3- حانيه راسخ