دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


برگزاري آزمون ورودي و اعلام اسامي پذيرفته شدگان

 •     آزمون ورودي دبیرستان غيردولتي شهداي رهپويان وصال روز پنج شنبه 30 خرداد ماه 1392 در مکان مدرسه برگزار گرديد .
 •     اسامي قبول شدگان در آزمون بدين شرح اعلام مي گردد :

      1- فاطمه پرویزی

      2- پرستو ظاهر

      3- فاطمه زارع

      4- سمیه رحمان نژاد

      5- مریم باقری

      6- گلنوش جلیلی

      7- فاطمه صدیقی منش

      8- آرزو مختاری

      9- نرگس مهنام پور

      10- افروز روزی طلب

      11- مریم نوروزی

      12- زهرا جوادی

      13- آیدا حبیبی زاده

      14- سیده فاطمه شفیعی

      15- الهه دوازده امامی

      16- زهرا بهرامی

      17- یاسمن ظهرابی

      18- مریم مکارم نژاد

      19- مریم طالبی

      20- ریحانه گلشادی

      21- زهرا فرج پور

 •     اسامي افراد ذخيره :

      1- فاطمه جهانی

      2- مریم خراجی

      3- زهرا ملا

      4-آیدا محمد زاده

      5- زهرا افشاری پور

      6- فاطمه هوشمند