مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 8439743-0711 و 8439744-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

افطاري

در اواسط ماه مبارک رمضان مراسم افطاري همراه با محفل انس با قرآن و قرائت نيم جزء قرآن همراه با مفاهيم آن با حضور دانش آموزان در محل مدرسه برگزار شد .