مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 8439743-0711 و 8439744-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري جشن فارغ التحصيلي

جشن فارغ التحصيلي دانش آموزان در خرداد ماه در يکي از باغهاي شيراز با حضور دانش آموزان و مربيان همراه با برنامه هاي فرهنگي برگزار شد .