مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 8439743-0711 و 8439744-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

اردوي 2 روزه

در تاريخ دوم و سوم تيرماه اردوي فرهنگي تربيتي در چله گاه همراه با برنامه هاي ورزشي ، تربيتي ، فرهنگي و مسابقه آشپزي برگزار شد .