دبستان و پيش دبستاني غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس:بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن:6303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


دانش آموزان برتر سال تحصيلي 91-92

 •     مسابقات قرآن

       کلاس اول : یاسمن بردستانی و راحله علیزاده


       کلاس دوم : فاطمه تحویلدار - مقام اول ناحیه در رشته قرائت
            محدثه قبادپور - رتبه برتر رشته حفظ


       کلاس سوم : سارا زارعی ، فاطمه رزم خواه


       کلاس پنجم : زهرا شجاع ، تکتم انصاریان


 •     مسابقه مقاله نویسی

       کلاس چهارم : مریم رضوانی زاده