دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي انجمن هاي فرهنگي - تربيتي

انجمنهاي فرهنگي و پرورشي فعال در دبيرستان بدین شرح است :

  1.   شوراي نماز
  2.  انجمن دشمن شناسي
  3.  انجمن قرآن و عترت
  4.  خادمه الحسين
  5.   گروه شهدا
  6.  کانون منتظران آفتاب
  7.  کتابخانه