دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي انجمنهاي فرهنگي و پرورشي

فعالیتهای کانون منتظران آفتاب بدین شرح است :

  •   تشکيل گروه با عضويت دانش آموزان
  •   برگزاري جلسات هماهنگي ويژه اعضاء و تقسيم کار
  •  تزيين بورد
  •  تهيه دفترچه و بروشور با موضوع مهدويت
  •   برگزاري صبحگاه به صورت ماهيانه
  •   دعوت از مهمان