مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي دانش آموزان برگزيده در مسابقات علمي و ورزشي

سال تحصيلي 93-94

ازدانش آموزان عزيزي که با موفقيتشان در مسابقات باعث دلگرمي و شادابي اولياء محترم و مربيان دلسوز خود شدند ،متشکريم .

  •   سارا نجفي دانش آموز پايه دوم تجربي : کسب مقام دوم مسابقات شطرنج در سطح ناحيه
  •   زهرا معظميان دانش آموز پايه دوم انساني : کسب مقام دوم مسابقات دوميداني در سطح ناحيه
  •   غزل دوازده امامي دانش آموز پايه اول : کسب مقام دوم مسابقات دوميداني در سطح ناحيه
  •   غزل رهبر دانش آموز پايه دوم رياضي : کسب مقام چهارم مسابقات دوميداني در سطح ناحيه
  •   فاطمه استوار ، هانيه مرادي ، هليا جليلي دانش آموزان پايه اول : کسب رتبه سوم در مسابقات تيمي رياضي مرحله ناحيه
  •   نجمه شمس الديني ، فرحناز بيگلي ، هانيه صادقي زاده دانش آموزان پايه اول : کسب رتبه سوم در مسابقات تيمي رياضي مرحله ناحيه
  •   زهرا جعفري دانش آموز پايه سوم انساني : کسب رتبه سوم مسابقه املاي گلستان در سطح ناحيه