دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن : 38239169-0711 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

سفر به مناطق جنگي جنوب : بهمن ماه 93

سفر زيارتي مناطق جنگي جنوب از 20 الي 24 بهمن ماه همراه با برنامه هاي متنوع فرهنگي برگزار شد .