دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

رتبه هاي برتر در آزمون پيشرفت تحصيلي آذر ماه

رتبه هاي برتر در آزمون پيشرفت تحصيلي آذر ماه به تفکيک پايه تحصيلي بدین شرح است :

نام و نام خانوادگي
رتبه
پايه
فاطمه عظيمي
1
اول دبيرستان
ياسمن تقي زاده
2
فاطمه استوار
3
زهرا مؤمن زاده
1
دوم رياضي
فاطمه دانشور
2
فاطمه پرويزي
3
زهرا ملّا
1
دوم تجربي
زهره شکوهي
2
ريحانه منصور آبادي
3
ريحانه گلشادي
1
دوم انساني
مرضيه محمدي
2
فاطمه صديقي منش
3
فاطمه قائدعبدي
1
سوم رياضي
بهاره ستوده خواه
2
سمانه مرشدي
3
زينب زنگنه
1
سوم تجربي
فاطمه اسلاملوئيان
2
مرضيه منصور آبادي
3
فاطمه علي آبادي
1
سوم انساني
زهرا جعفري
2
مرضيه عطاپور
3