دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر بهمن ماه 93

سه نفر برتر مدرسه در امتحانات بهمن ماه :

 •   مرضيه محمدي : دوم انساني با معدل 19.87
 •   عاطفه اسلاملوئيان : سوم تجربي با معدل 19.18
 •   فاطمه صدیقی منش : دوم انسانی با معدل 19.16


معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :

 •   اول - 1
  • رتبه 1 : مريم حسين زاده
  • رتبه 2 : بيتا اسدي
  • رتبه 3 : فائزه سبقت

 •   اول - 2
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : هليا جليلي
  • رتبه 3 : فاطمه استوار

 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : فاطمه صدیقی منش
  • رتبه 2 : مرضيه محمدي
  • رتبه 3 : سحر رهبر

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : ريحانه منصور آبادي
  • رتبه 2 : زهرا شکوهي
  • رتبه 3 : سارا نجفي

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه دانشور
  • رتبه 3 : سيده فاطمه وکيل زاده

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه عطاپور
  • رتبه 2 : فاطمه علي آبادي
  • رتبه 3 : فائزه آقا

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : عاطفه اسلاملوئيان
  • رتبه 2 : زينب زنگنه
  • رتبه 3 : هانيه ترابي

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : سمانه مرشدي
  • رتبه 2 : فاطمه قائد عبدي
  • رتبه 3 : فاطمه حسين زاده