دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آزمون مدارس برتر اسفند ماه 93


معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :

 •   اول - 1
  • رتبه 1 : فائزه سبقت
  • رتبه 2 : فاطمه عظيمي
  • رتبه 3 : زهرا رمضاني

 •   اول - 2
  • رتبه 1 : فاطمه استوار
  • رتبه 2 : الهه منصور آبادي
  • رتبه 3 : زينب طاهري

 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه محمدي
  • رتبه 2 : سارا فقيهي
  • رتبه 3 : مريم خراجي

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : ريحانه منصور آبادي
  • رتبه 2 : فاطمه جهرمي
  • رتبه 3 : زهرا ملا

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : پريسا نصيري نژاد
  • رتبه 2 : فاطمه پرويزي
  • رتبه 3 : فاطمه دانشور

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : فاطمه علي آبادي
  • رتبه 2 : فائزه آقا
  • رتبه 3 : زهرا جعفري

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : عاطفه اسلاملوئيان
  • رتبه 2 : زينب زنگنه
  • رتبه 3 : فاطمه شيباني

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : فاطمه قائد عبدي
  • رتبه 2 : فرزانه شمس عزت
  • رتبه 3 : سمانه مرشدي