مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 8439743-0711 و 8439744-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري آزمون ورودي

آزمون ورودي مدرسه در تاريخ 24 خرداد ماه 94 در مکان مدرسه برگزار گرديد .ضمنا در همان ساعت جهت والدين کلاس آموزش خانواده تشکيل شد .

اعلام اسامي دانش آموزان پذيرفته شده در آزمون