مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري کلاسهاي تقويتي

  • آموزشگاه به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاسهای تقویتی – تستی نموده است، که بدين ترتيب تاريخ و ساعت تشکيل کلاسها اعلام مي گردد.

تاریخ و ساعت تشکیل کلاسهای تقویتی پايه هفتم
93/9/27
93/9/20
93/9/13
93/9/6
93/8/29
93/8/22
تاريخ
ساعت
روز
کلاس
8 - 9:30
پنجشنبه ها
ریاضی
9:45 - 11:15
پنجشنبه ها
علوم
11:20 - 12:20
پنجشنبه ها
تست رياضي
12:20 - 13:20
پنجشنبه ها
تست علوم

تاریخ و ساعت تشکیل کلاسهای تقویتی پايه هشتم
93/9/27
93/9/20
93/9/13
93/9/6
93/8/29
93/8/22
تاريخ
ساعت
روز
کلاس
8 - 9:30
پنجشنبه ها
علوم
9:45 - 11:15
پنجشنبه ها
رياضي
11:20 - 12:20
پنجشنبه ها
تست علوم
12:20 - 13:20
پنجشنبه ها
تست رياضي