مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مراسم معنوي اعتکاف

همزمان با ايام البيض در دانش آموزان در مراسم معنوي اعتکاف در بزرگترين اعتکاف جوانان در مسجد جامع شهدا شرکت کردند .