مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش فعاليتهاي علمي در پاييز 93

فعاليتهاي انجام شده در بخش علمي و آموزشي در پاييز 93 بدين شرح است :

  • برگزاري کلاسهاي تقويتي
  • ارائه کارنامه از نمرات دانش آموزان به صورت ماهيانه به والدين و مطلع کردن ايشان از پيشرفت تحصيلي دانش آموز
  • ایجاد فضای رقابت سالم بین دانش آموزان با استفاده از کارتهای امتیاز و کمد جایزه
  • انجام مشاوره تحصيلي