مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش فعاليتهاي پرورشي پاييز 93

فعاليتهاي انجام شده در مناسبتهاي مختلف در پاييز 93 بدين شرح است :


*   اردوي تفريحي
*  انتخابات شوراي دانش آموزي
*   روز عرفه
*  عيد غدير
*  انجمن اولياء و مربيان
*  مراسم دهه اول محرم
*  نمايشگاه دجالواره