مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري مانور زلزله

اجراي مانور زلزله در مدرسه جهت اگاهي بخشي به دانش آموزان در صورت بروز خطر و انجام اقدامات لازم و کمکهاي اوليه .