مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

اعلام اسامي پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دبیرستان دخترانه شهدای رهپویان وصال - دوره متوسطه اول

آزمون ورودي دوره متوسطه اول شهدای رهپویان وصال روز يکشنبه 24 خرداد ماه برگزار شد و اسامي پذيرفته شدگان در آزمون ورودي اعلام مي شود .

پذيرفته شدگان عزيز جهت ثبت نام در پايه هفتم حداکثر تا تاريخ 10 تيرماه با در دست داشتن مدارک زير به محل مدرسه مراجعه کنند .

  • ارائه کارنامه اصلي پايه ششم
  • ارائه اصل شناسنامه
  • تصوير صفحه اول شناسنامه
  • تصوير صفحه توضيحات شناسنامه ( در صورتي که مطلبي در آن ذکر شده باشد )
  • پوشه روغني ( آبي رنگ)
  • تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي پدر و مادر
  • 6 قطعه عکس رنگي 4 * 3 ( با مقنعه)
  • شناسنامه سلامت
  • تکميل فرم مشخصات ( فرم شماره يک ) ، فرم انضباطي ، فرم سلامت و فرم مالي قرارداد
  • جهت پرداخت شهريه به مسئول امور مالي دبيرستان مراجعه شود .

اسامي پذيرفته شدگان در ازمون ورودي بدين شرح است :

نام و نام خانوادگي رديف
فاطمه ساجدي 1
عطيه کشاورزي 2
فاطمه فاضل 3
حديث پاک پرور 4
مريم برديده 5
يلدا اسکندري 6
سيده فاطمه موسوي 7
فاطمه غبيشي 8
زهرا محمد پور 9
بشري سادات غالبي 10
حانيه امجدي نيا 11
سيده مريم سيادت 12
مليکا خجندي 13
حديث عزت حقيقي 14
زهرا اسماعيلي 15
مريم بخشي دشتکي 16
زهرا ابوالحسني 17
مريم رضواني زاده 18
مريم اميريان 19
مريم حيدري 20
نرگس رضايي 21
مرضيه رضازاده 22
زهرا زارع بنادکوکي 23
مريم سراج 24
زهرا نام آور 25
هانيه صادقي 26
شيده جهانديده 27
فاطمه شفيعي 28
فاطمه زارعي 29