مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

انتخابات شوراي دانش آموزي

انتخابات شورای دانش آموزی در جوي دوستانه و صميمي برگزار شد .کانديداها با انجام تبليغات به معرفي خود و برنامه هاي خود پرداختند . راي گيري انجام شد و پس از شمارش آرا 5 نفر به عنوان عضو اصلي و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل به عنوان مسئولین کمیته های شورا معرفي شدند .


نتايج شمارش آرا بدين شرح است :

هفتم یک تعداد رای هفتم دو تعداد رای هفتم سه تعداد رای هشتم یک تعداد رای هشتم دو
هستی پرند آور 15 رکسانا سهرابی 6 حدیث رضایی 19 مریم هاشم نیا 33 مریم ذاکری
فاطمه حقیقت بین 13 مریم کرانی 16 فاطمه سلمانی 11 فرخ لقا جوکاریان 14 زهرا مروجی
فاطمه سادات مرعشی 19 آی سا گودرزیان 21 سلما برزگر 8 سپیده بیضاوی 49 صبا نصیری
سارا مختاری 5 سیده مریم محمدی 18 درسا شکری نژاد 11     حدیث عقیقی
زهرا احمد آبادی 13 آیدا مهپویا 22 طاهره احسانی راد 14     فرناز دهقانی
فاطمه غضنفری 7 الهه کارگر 16 آیدا رضایی 7     پرنیا حکیمی
فاطمه نظافت 6 هانیه صادق نژادیان 13 کیمیا دوران 7      
الهه راستی 19 فاطمه رنجبران 22          
آیدا میرزایی 19 محدثه بخشنده 16          
    سیده مریم وکیل زاده 5          
    زهرا ترقان 1