دبستان و پيش دبستاني غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس:بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن:6303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


معرفي دانش آموزان برگزيده مسابقات علمي ، فرهنگي

    در سال تحصيلي 93-94

 •     مسابقات قرآن : رشته قرائت
  •   زهرا مسعودي : رتبه اول - پايه سوم
  •   سيده عارفه اسکندري : رتبه سوم - پايه سوم
  •   فاطمه آزاد : رتبه هفتم - پايه سوم
  •   مطهره زارعي : رتبه اول - پايه چهارم
  •   محدثه قبادپور : رتبه هفتم - پايه چهارم
  •   فاطمه رزم خواه : رتبه دوم - پايه پنجم
 •     مسابقات قرآن : رشته حفظ
  •   زهرا مسعودي : رتبه دوم - پايه سوم
  •   محدثه قبادپور : رتبه پنجم - پايه چهارم
  •   فاطمه تحويلدار : رتبه سوم - پايه چهارم
 •     مسابقات ورزشي
  •   نرگس خائف پناه : رتبه دوم در رشته کاراته در سطح استان
  •   مينا ميرزايي : رتبه دوم در رشته ژيمناستيک باشگاهي
  •   فاطمه سادات علوي : رتبه اول در رشته اسکيت باشگاهي