پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


گزارش فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي : ارديبهشت ماه - سال تحصيلي 94-93

     اهم فعاليت هاي انجام شده در ارديبهشت ماه 94 در دبستان بدين شرح است :

  1. طرح كرامت
  2. اعياد رجب
  3. بزرگداشت هفته ي معلم
  4. آزمون مبتكران و بنيه علمي
  5. جشن پاياني كلاس ششم و پيش دبستاني و جشن الفبا