پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


گزارش فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي : مهر ماه

سال تحصيلي 95-94

     آغاز سال تحصيلي جديد و بازگشايي مدارس

 •   تزيين و آماده سازي مدرسه جهت بازگشايي مدرسه
 •   جشن شکوفه ها در 31 شهريور ماه جهت آشنايي دانش اموزان پايه اول و پيش دبستاني با محيط مدرسه همراه با برنامه هاي متنوع و با همراهي خانواده هاي دانش آموزان برگزار شد .
 •   جشن بازگشايي مدرسه در روز اول مهر همرا ه با اين برنامه ها :
  •   اجراي گارد پرچم
  •   قرائت قرآن توسط دانش آموزان
  •   اجراي سرود توسط دانش آموزان کلاس چهارم
  •   اهداء جوايز به دانش آموزان کلاس اول و پيش دبستاني