پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


گزارش فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي : مهر ماه

سال تحصيلي 95-94

     برنامه هاي بزرگداشت هفته دفاع مقدس

  •   دعوت از برادر جانباز اکبر آرام و سخنراني و خاطره گويي ايشان از هشت سال دفاع مقدس و شهدا
  •   برگزاري ايستگاه صلواتي
  •   برگزاري نمايشگاه کتاب ويژه هفته دفاع مقدس