پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


گزارش فعاليتهاي آموزشي : پاييز

سال تحصيلي 95-94

     فعاليتهاي علمي و آموزشي انجام شده در پاييز 94 بدين شرح است :

 •   شنبه 28 آذر ماه 94 : برگزاري آزمون مبتکران ويژه پايه هاي سوم تا ششم ساعت 9 صبح
 •   پنج شنبه 26 آذر ماه 94 : برگزاري آزمون تيمز ويژه پايه هاي چهارم ، پنجم و ششم ساعت 8 صبح
 •  سه شنبه آذرماه 94 : فراخوان دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره علمي - پژوهشي جابر بن حيان براي پايه هاي اول تا ششم
 •   سه شنبه آذر ماه 94 : برگزاري آزمون مهارت هاي نوشتاري پايه دوم
 •  شنبه 14 آذر ماه 94 : برگزاري مانور زلزله
 •   يکشنبه 15 آذر ماه 94 : بازديد دانش آموزان پايه دوم از کتابخانه دانش آموز - اردوي کتاب
 •   دوشنبه 2 آذر ماه 94 : بازديد آموزشي از فروشگاه تيرازيس واقع در قدوسي غربي ويژه دانش آموزان پايه سوم
 •   شنبه 30 آبان ماه 94 : برگزاري آزمون روانخواني فارسي پايه دوم
 •   سه شنبه شنبه 26آبان ماه 94 : حضور کارشناس سازمان آتش نشاني در مدرسه و آموزش نکات ايمني به دانش آموزان
 •   يک شنبه 24 آبان ماه 94: برگزاري نمايشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب
 •  سه شنبه 12 آبان ماه 94 : بازديد دانش آموزان پايه دوم از مسجد محل
 •   دانش آموزان پايه دوم از پارک محله بازديد کردند .
 •  26 مهر ماه 94 : برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته تربيت بدني
 •  25 مهر ماه 94 : بازديد از ايستگاه آتشنشاني


  گزارشها :