پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


معرفي رتبه هاي برتر مسابقات قرآنی: بهمن ماه 94

معرفي رتبه هاي برتر آزمون مسابقات قرآن ، عترت و نماز که به مرحله شهرستان راه يافته اند ، به تفکيک پايه :

>> رشته : حفظ قرآن کريم

  * پايه اول
 • رتبه 1 : ريحانه بدر
 • رتبه 2 : محدثه مؤمن زاده
  * پايه دوم
 • رتبه 1 : سارینا زارعی
 • رتبه 2 : زهرا موسوی
 • رتبه 3 : زهرا طالع زاده
  * پايه سوم
 • رتبه 1 : طهورا کرمی
 • رتبه 2 : زینب تحویلدار
 • رتبه 3 : مشکات مرزبان پور
  * پايه چهارم
 • رتبه 1 : فاطمه حیدری
 • رتبه 2 : زهرا مسعودی
  * پايه پنجم
 • رتبه 1 : فاطمه تحویلدار
 • رتبه 2 : فاطمه ملکی
  * پايه ششم
 • رتبه 1 : فاطمه جباری

>> رشته : قرائت قرآن کريم

  * پايه دوم
 • رتبه 1 : فاطمه عطایی
  * پايه سوم
 • رتبه 1 : سیده فاطمه هاشمی
 • رتبه 2 : زهرا بقا
 • رتبه 3 : فاطمه سادات ابراهیمی
  * پايه چهارم
 • رتبه 1 : زهرا مسعودی
 • رتبه 2 : آتنا رودکی
  * پايه پنجم
 • رتبه 1 : مطهره زارعی
 • رتبه 2 : زینب رضی
  * پايه ششم
 • رتبه 1 : فاطمه جباری

>> رشته : انشاء نماز

  * پايه چهارم
 • رتبه 1 : فاطمه بقایی
  * پايه پنجم
 • رتبه 1 : ستاره جمالی
  * پايه ششم
 • رتبه 1 : بیتا برزویی

>> رشته : احکام

  * پايه سوم
 • رتبه 1 : مریم زارع
 • رتبه 2 : زینب تحویلدار
  * پايه چهارم
 • رتبه 1 : زهرا مسعودی
  * پايه پنجم
 • رتبه 1 : فاطمه تحویلدار
  * پايه ششم
 • رتبه 1 : سیده مریم حسینی

>> رشته : نهج البلاغه

  * پايه چهارم
 • رتبه 1 : مرضیه کیانی
 • رتبه 2 : راضیه زارعی
  * پايه پنجم
 • رتبه 1 : فاطمه تحویلدار