پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


حضور دانش آموزان در برنامه کودک :

در روز چهار شنبه 30دي ماه 94 نوآموزان پيش دبستاني و دانش آموزان پايه اول و دوم در برنامه کودک صدا و سيماي استان فارس شرکت کردند .