دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري مراسم روز 13 آبان

     مراسم روز 13 آبان که روز دانش آموز و سالگرد تسخير سفارت آمريکا منسوب به لانه جاسوسي است به برنامه هاي ذيل گرامي داشته شد :

  •   گرامي داشت روز دانش آموز
  •   صبحانه خلاق
  •   راهپيمايي روز 13 آبان
  •   پخش فيلم تربيتي
  •   اعلام برائت همگاني از شيطان بزرگ
  •   برگزاري مسابقه گرگ پير