دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

علام اسامی دانش آموزان واجد شرایط جهت اردوی دو روزه :

 جهت شرکت در اردوی فرهنگی - تفریحی دو روزه اسامی دانش آموزان واجد شرایط اعلام می شود :

  * پایه نهم :
 •   نرجس توحیدی
 •   سیده فاطمه غازی
 •   هانیه امامی
 •   سیده مریم وکیل زاده
 •   الهه کارگر
 •   محدثه بخشنده
 •   سارامختاری
 •   شیمارحیمی
 •   هانیه صادق نژادیان
 •   مریم کرانی
 •   مریم میرغفاری
 •   آیدامهپویا
 •   سیده مریم محمدی
 •   فاطمه عباسی
 •   زهرامهربان پور
 •   زهره جبه داری
 •   نگارهمتی
 •   طاهره احسانی راد
 •   سیده ملیکاموسوی
 •   مریم روغنیان
 •   فاطمه حقیقت بین
 •   عبیرسرسالی
 •   زهراهمتی
 •   راضیه کیانی نژاد
 •   هستی پرندآور
 •   فاطمه رنجبران
 •   زهراشجاع
 •   فاطمه سادات مرعشی
 •   رکساناسهرابی
 •   فاطمه نظافت
 •   فاطمه نیک پیام
 •   الهه راستی
 •   زهراشکوهی

  * پایه هشتم
 •   هانیه صادقی
 •   نرگس رضایی
 •   سارانصیری نژاد
 •   حانیه امجدی نیا
 •   سیده مریم سیادت
 •   مریم حیدری
 •   سعیده زارعی
 •   زهرانام آور
 •   مریم سراج پور
 •   مارال رحمانیان
 •   زهرااسماعیلی
 •   مریم رعیتی نژاد
 •   مریم بردیده
 •   هانیه میری
 •   سحرایراندوست
 •   مائده میرزایی
 •   فاطمه غبیشی
 •   مریم رضوانی زاده
 •   یلدااسکندری
 •   سیده فاطمه موسوی
 •   حدیث عزت حقیقی