دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آزمون مبتکران

آزمون مبتکران بصورت هماهنگ در سطح مدارس در تاريخ دوشنبه 30 آبان ماه 94 برگزار شد .


اسامي نفرات برتر هر کلاس بدين شرح است :


 •   کلاس هفتم يک
  • رتبه 1 : هانيه امجدي نيا
  • رتبه 2 : مريم برديده
  • رتبه 3 : مريم بخشي

 •   کلاس هفتم دو
  • رتبه 1 : مريم سراج پور
  • رتبه 2 : سارا معظميان
  • رتبه 3 : سحر ايراندوست

 •   کلاس هشتم يک
  • رتبه 1 : طاهره احساني راد
  • رتبه 2 : سلما برزگر
  • رتبه 3 : فاطمه حقيقت بين

 •   کلاس هشتم دو
  • رتبه 1 : سيده مريم محمدي
  • رتبه 2 : آيدا مهپويا
  • رتبه 3 : مريم روغنيان

 •   کلاس نهم يک
  • رتبه 1 : فاطمه اميري
  • رتبه 2 : بيتا ابراري
  • رتبه 3 : فرخ لقا جوکاريان

 •   کلاس نهم دو
  • رتبه 1 : پرنيا حکيمي
  • رتبه 2 : نازنين مهبودي
  • رتبه 3 : زهرا مروجي