دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

آزمون ورودي پايه هفتم

  آزمون ورودي پايه هفتم دوره متوسطه اول روز يکشنبه 16 خرداد 95 در محل مدرسه برگزار شد .