دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آزمون پيشرفت تحصيلي

آزمون پيشرفت تحصيلي بصورت هماهنگ در سطح دبيرستانها در تاريخ يکشنبه 15 آذر ماه 94 برگزار شد .


اسامي نفرات برتر هر پايه بدين شرح است :


 •   پايه هفتم
  • رتبه 1 : مريم سراج پور
  • رتبه 2 : مريم برديده
  • رتبه 3 : زهرا نام آور
  • رتبه 4 : نرگس رضايي
  • رتبه 5 : حديث عزت حقيقي

 •   پايه هشتم
  • رتبه 1 : طاهره احساني راد
  • رتبه 2 : مريم روغنيان
  • رتبه 3 : آيدا مهپويا
  • رتبه 4 : فاطمه حقيقت بين
  • رتبه 5 : سيده فاطمه غازي

 •   پايه نهم
  • رتبه 1 : بيتا ابراري
  • رتبه 2 : فرخ لقا جوکاريان
  • رتبه 3 : فاطمه اميري
  • رتبه 4 : مريم هاشم نيا
  • رتبه 5 : ريحانه فلاح