دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش فعاليت هاي فرهنگی و تربيتي ارديبهشت ماه

  شرح فعالیت های فرهنگي و پرورشي در ارديبهشت ماه 1395 عبارتند از :

  •   برگزاري جشن روز معلم
  •   برگزاري جشن عيد مبعث
  •   بازديد از رصد خانه