دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

آغاز سال تحصيلي و بزرگداشت هفته دفاع مقدس

مراسم آغاز سال تحصيلي و بزرگداشت ياد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس با برنامه هاي ذيل برگزار شد .

  • آماده سازي فضاي مدرسه
  • برگزاري مراسم صبحگاه به مناسبت بازگشايي مدارس
  • برگزاري مراسم صبحگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس
  • اهداء يادگاري به کليه دانش آموزان