دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش فعالیت های مشاوره ای انجام شده

فعالیت های مشاوره ای انجام شده در فصل پاييز 94 :

 •   تشکیل پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان ورودي جديد
 •   حضور در کلاس های پایه های مختلف و صحبت در مورد انتخاب رشته
 •   حضور در بین دانش آموزان در ساعات زنگ تفریح و پیگیری مسائل آنان
 •   آموزش مهارت های موردنیاز به دانش آموزان مانند:مهارت های ارتباطی،آرام سازی،روش های تمرکز،روش های مطالعه و . . .
 •   برنامه ریزی درسی و آموزش مهارت تمرکز
 •   مشاوره فردی و گروهی به دانش آموزان
 •   مشاوره به والدین
 •   نصب تراکت در برد مشاوره
 •   چک کردن صندوق مشاوره
 •  ارجاع دانش آموزان نيازمند به مشاوره از طرف دبیران و کادر دفتر و تبادل همکاری در این زمینه
 •  برگزاری هفته بهداشت روان با برنامه هاي ذيل :
  •   صحبت مشاور محترم در صف صبحگاه
  •   نصب تراکت و مقاله در برد مشاوره
  •  تهیه روزنامه دیواری و مقاله و پاورپوینت توسط دانش آموزان
  •   برگزاری نمایشگاه
  •  تشويق دانش آموزان فعال در هفته بهداشت روان توسط کارشناسی مشاوره اداره با اهداء تقدیرنامه