دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

دعوت از پليس فتا : آذر ماه 94

در تاريخ 3 آذر ماه 94 جهت اطلاع رساني و بالابردن آگاهي دانش آموزان در استفاده از اينترنت و شبکه هاي اجتماعي و وقوع جرم و سوء استفاده از اطلاعات افراد در فضاي مجازي با حضور يکي از کارشناسان پليس فتا در مدرسه در مورد استفاده امن از اينترنت و ضرورت محافظت اطلاعات شخصي براي دانش آموزان توضيحاتي ارائه شد .