دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر نيمسال اول


در پايان امتحانات نيمسال اول تحصيلي 95 - 94 اسامي نفرات برتر هر پايه بدين شرح است :


 •   پايه هفتم
  • رتبه 1 با معدل 20 :
   • فاطمه غبيشي
   • مريم سراج پور
  • رتبه 2 با معدل 19.93 : حانيه امجدي نيا
  • رتبه 3 با معدل 19.86 : عطيه کشاورزي و زهرا نام آور

 •   پايه هشتم
  • رتبه 1 : با معدل 20
   • طاهره احساني راد
   • مريم روغنيان
   • آيدا مهپويا
   • سيده مريم محمدي
  • رتبه 2 با معدل 19.95 : فاطمه حقيقت بين
  • رتبه 3 با معدل 19.93 : هستي پرند آور

 •   پايه نهم
  • رتبه 1 با معدل 20 :
   • بيتا ابراي
   • فاطمه اميري
   • درنا رستمي خو
  • رتبه 2 با معدل 19.93 :
   • فاطمه احمدي
   • فرخ لقا جوکاريان
   • مريم صادقي
   • ريحانه فلاح
   • مريم هاشم نيا
   • صبا نصيري
   • نازنين مهبودي
   • زهرا مروجي
  • رتبه 3 با معدل 19.86 : زهرا کنعاني