دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

انتخابات شوراي دانش آموزي

     انتخابات شوراي دانش آموزي در روز 7 آبان ماه برگزار شد.

     همراه با فعاليتهاي زير :

  •  معرفي کانديدا ها و انجام تبليغات
  •   تشکيل گروه اجرايي انجام انتخابات
  •   برگزاري انتخابات و انجام رأي گيري
  •   شمارش آرا و اعلام نتيجه انتخابات
  •   قرائت سوگند نامه توسط اعضا در صف صبحگاه
  •   تشکيل انجمن ها و عضو گيري