دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري جلسه انجمن اولياء و مربيان :

     جلسه انجمن اولياء و مربيان مجتمع آموزشي شهداي رهپويان وصال براي مقاطع دوم و سوم دبيرستان براي بررسي وضعيت درسي دانش آموزان همراه با حضور دبيران محترم و همراه با ارائه کارنامه نمرات ماهيانه مهر ماه و آبان ماه 94 در محل نمازخانه دبيرستان برگزار گرديد :

    

  •   دوشنبه 25 آبان ماه ويژه پايه سوم
  •   سه شنبه 26 آبان ماه ويژه پايه دوم