دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش برنامه هاي فرهنگي : فروردين 95

  شرح برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اجرا شده در فروردين ماه 95 عبارتند از :

  •   25 فروردين 95 : برگزاري اردوي آشنايي با دوره متوسطه دوم ويژه دانش آموزان متوسطه اول شهداي رهپويان وصال
  •   بزرگداشت شهداي رهپويان وصال همراه با برنامه هاي :
    •   بازديد از منزل شهيد انتظامي
    •   بازديد از منزل شهيد نصيري
    •   حضور در گلزار شهدا
    •   برپايي نمايشگاه پوستر شهداي رهپويان وصال