دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

دیدار با بزرگان

     در راستای برنامه های انجمن نخبگان یک شنبه 11 بهمن ماه 94 جلسه دیدار با بزگان با حضور آقای دکتر قاسمی: دکترای داروسازی و بیوتکنولوژی برگزار گردید .