دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آزمون جامع مدارس خاص : اسفند ماه 94

آزمون جامع مدارس خاص در اسفند ماه 94 برگزار شد . نفرات برتر اين آزمون از اين دبيرستان در سطح منطقه :

 •  سوم انساني
  • فاطمه صديقي منش : رتبه 2
  • مرضيه محمدي : رتبه 4 منطقه
  • سارا فقيهي : رتبه 5 منطقه
  • مريم خراجي : رتبه 8 منطقه
 •   دوم انساني
  • ياسمن تقي زاده : رتبه 18 منطقه
 •   سوم رياضي
  • فاطمه پرويزي

اسامي نفرات برتر هر کلاس بدين شرح است :

 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : مريم نظري
  • رتبه 3 : زينب طاهري

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : فاطمه عظيمي
  • رتبه 2 : فاطمه استوار
  • رتبه 3 : غزل دوازده امامي

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : هليا جليلي
  • رتبه 2 : نجمه شمس الديني
  • رتبه 3 : کوثر رصافيان

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : فاطمه صديقي منش
  • رتبه 2 : مرضيه محمدي
  • رتبه 3 : سارا فقيهي

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : زهرا ملّا
  • رتبه 2 : سيده فاطمه شفيعي
  • رتبه 3 : ريحانه منصور آبادي

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه پرويزي
  • رتبه 3 : پريسا نصير نژاد